Rss

Szkodniki roślin

Szkodniki roślin

Uprawiając pole lub zajmując się ogrodem należy jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że każdej uprawianej roślinie, owocom czy warzywom grozi niebezpieczeństwo ze strony różnego rodzaju szkodników. Te ostatnie w zależności od swojej specyfiki mogą wpływać – co bardzo interesujące – nie tylko na organizmy roślinne. W dużej mierze wybrane gatunki atakują dla przykładu archiwalne zbiory biblioteczne czy eksponaty znajdujące się w muzeum. W każdym przypadku należy zatem zadbać o to, by skutecznie i efektywnie bronić swoich „podopiecznych”. Tym bardziej, że niestety nawet najzdrowsza roślina w niesprzyjających jej warunkach uprawnych nigdy nie obroni się sama. Straty rolników, sadowników czy innych osób uprawiających rośliny (szczególnie te przeznaczone do spożycia) są nierzadko oszałamiające. Przyjmuje się, że mogą sięgać one aż piętnastu procent wszystkich uprawianych plonów na całym świecie. Warto zatem wiedzieć, z jakimi szkodnikami mamy do czynienia najczęściej oraz jak sobie z nimi poradzić, jeśli pojawi się wspomniany problem.

Szkodniki – charakterystyka i rodzaje

Trudno tak naprawdę scharakteryzować wszystkie rodzaje szkodników wpływających na uprawę, ponieważ wbrew pozorom wcale nie ma ich mało. Warto jednak wiedzieć, że mianem szkodników określamy dziś wszystkie te stworzenia, które żerując na roślinach (lub innych elementach) uszkadzają je w sposób nieodwracalny. Oznacza to, że zaatakowana roślina, owoc czy warzywo nie będą mogły zregenerować się same. W przypadku dzieł muzealnych czy archiwów bibliotecznych możliwość restauracji zabytków zależy od stopnia ich zniszczenia. Nierzadko niezauważone szkodniki mogą całkowicie zniszczyć jakiś obraz czy dokumenty. Wtedy znikają one bezpowrotnie. Mówiąc o szkodnikach warto wspomnieć te, o których na ogół uprawiając ogród czy pole nie myślimy. Okazuje się jednak, że gotowe do ataku mogą być pewne gatunki ślimaków, owadów czy gryzoni. Tak zwane agrofagi (bardziej profesjonalna nazwa dla szkodników) to również nicienie, wije czy roztocza.

Metody obrony roślin przed szkodnikami

poznańWarto mieć na uwadze to, że szkodniki nie tylko żerują na roślinie, czyniąc z niej na przykład źródło pożywienia. Bardzo często różnego rodzaju agrofagi są również nośnikami niebezpiecznych chorób, takich jak grzyby, bakterie czy wirusy. Niestety te ostatnie w odpowiednio korzystnych warunkach mogą szybko rozprzestrzeniać się na inne rośliny. W efekcie zagrożona zostaje cała uprawa znajdująca się w sadzie, ogrodzie, szklarni czy na polu. Jak zatem chronić się przed szkodnikami? Z pewnością w cenie są dzisiaj tak zwane metody profilaktyczne. Każdy ogrodnik zajmujący się uprawami zawodowo lub hobbystycznie powinien zadbać o ściółkowanie gleby oraz pielenie wyrastających w pobliżu roślin chwastów. Te ostatnie wręcz przyciągają różnego rodzaju szkodniki roślin. Elementem zapobiegawczym jest również przestrzeganie terminów związanych z siewem oraz zbiorem uprawianych owoców, warzyw czy roślin.

Oprócz metod profilaktycznych w rolnictwie i sadownictwie stosuje się także inne metody ochrony roślin oraz walki ze szkodnikami. Warto wspomnieć tutaj między innymi o sposobach biologicznych, chemicznych, mechanicznych czy fizykochemicznych. W zależności od sytuacji opłaca się użyć określonych metod. Niekiedy warto je również podczas walki ze szkodnikami efektywnie łączyć. W przypadku sposobów chemicznych należy zadbać o odpowiednio dopasowaną dawkę „lekarstwa” na szkodniki, ponieważ jego zbyt duża ilość zaszkodzi również uprawianym roślinom.