Rss

Praca rzeczoznawcy majątkowego

Praca rzeczoznawcy majątkowego

W dobie dwudziestego pierwszego wieku młody człowiek wybierając ścieżkę kariery, może podążać w zasadzie każdą drogą. W dużym stopniu liczą się oczywiście odpowiednie predyspozycje, ponieważ nie każdy może zostać lekarzem czy fizykiem jądrowym. Niektóre osoby dobrze radzą sobie z matematyką, inne doskonale pamiętają daty i fakty z naszej historii. Każda umiejętność w praktyczny sposób może przełożyć się kilka lat później na praktyczny i ciekawy zawód. Jednym z nich jest praca rzeczoznawcy majątkowego, w której również nie wszyscy mogą się zawodowo spełniać. Warto bowiem wiedzieć, że aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, trzeba spełnić kilka ważnych warunków, związanych nie tylko z wykształceniem, ale również z szeroko pojętym doświadczeniem zawodowym czy w końcu ze specjalnym egzaminem. Co więcej, nauka rzeczoznawcy nie kończy się na otrzymaniu dyplomu. Rzetelna praca wymaga z jego strony znajomości rynku, co z kolei wiąże się ze stałą obserwacją branży nieruchomości. Jeśli chodzi o zawód jakim jest rzeczoznawca majątkowy Poznań oraz inne większe miasta dysponują szeroką kadrą w tym zakresie.

Studia rzeczoznawcy majątkowego

Z definicji rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia zawodowe umożliwiające szacowanie wartości nieruchomości. Kilkanaście lat temu wspomniany zawód mogła wykonywać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe (niekoniecznie z tytułem magistra) w wyniku ukończonego kierunku prawniczego, ekonomicznego bądź technicznego. Obecnie studia licencjackie nie wystarczą, ponieważ osoba ubiegająca się o wykonywanie tego zawodu musi ukończyć studia magisterskie. Ponadto w ich następstwie trzeba również przebrnąć przez studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Wyjątek stanowią osoby, które na studiach magisterskich zaliczyły podstawę programową ze wspomnianej wyceny. Niestety ukończenie studiów do dla przyszłego rzeczoznawcy nie koniec wyzwań. Na kandydata czeka również praktyka zawodowa, a w jej następstwie specjalny egzamin zdawany przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Doświadczenie to podstawa

Po ukończeniu studiów magisterskich i podyplomowych przyszły rzeczoznawca musi również zdobyć doświadczenie, które w przyszłości przyda się podczas wykonywania samodzielnych wycen. Praktyka zawodowa powinna wynosić przynajmniej jeden rok. W tym czasie „student” przebywając na terenie firmy zajmującej się wyceną nieruchomości obserwuje prace licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych oraz zaznajamia się w praktyce z obowiązkami wspomnianych osób. Podczas praktyki kandydat na rzeczoznawcę analizuje również rynek nieruchomości, z którym w najbliższym czasie zwiąże się na większość życia.

Praca bez uprawnień

Podczas praktyk rzeczoznawca może jedynie obserwować pracę licencjonowanych rzeczoznawców i ewentualnie wykonywać ich polecenia w zakresie różnych zadań. Bez zdanego egzaminu żadna osoba nie może z kolei samodzielnie wyceniać nieruchomości lub prowadzić działalności zawodowej związanej z operatami szacunkowymi. Za złamanie powyższych ustaleń grozi kara, nawet w postaci pozbawienia wolności.

Egzamin na rzeczoznawcę

poznańPo odbyciu wspomnianej już wcześniej rocznej praktyki, przyszły rzeczoznawca majątkowy Poznań musi zdać specjalny egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Po zaliczonym egzaminie rzeczoznawca majątkowy otrzymuje prawo do wykonywania zawodu. Ostatecznie potwierdza ten fakt zapis wprowadzony do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Co ciekawe, wspomniany rejestr można przejrzeć wchodząc na stronę internetową ministerstwa infrastruktury. Dzięki jawnym wpisom każdy klient może sprawdzić, czy zatrudniony przez niego rzeczoznawca rzeczywiście ma prawo do wykonywania czynności zawodowych.

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Do najczęściej wykonywanych obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy szacowanie wartości nieruchomości. Zlecenia w tym kontekście wpływają zarówno od inwestorów, władz państwowych, jak i od osób prywatnych. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się również szacowaniem wartości wyrządzonych szkód lub poniesionych nakładów w kontekście określonej nieruchomości. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy również obserwacja zmieniającego się rynku nieruchomości.

Bieżąca analiza rynku

Rynek nieruchomości w wyniku różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych zmienia się na przestrzeni określonego upływu czasu. To właśnie dlatego rzeczoznawca majątkowy przez cały czas musi orientować się w tym, co dzieje się we wspomnianej branży. Niezbędne do pomocy w tym kontekście okazują się być przeprowadzane analizy i wykresy, z których podczas przeprowadzania wyceny zatrudniony rzeczoznawca może w razie takiej potrzeby skorzystać. Niektóre analizy widnieją do dyspozycji klientów na stronach internetowych rzeczoznawców. W sieci można również zasięgnąć – często bezpłatnej – porady rzeczoznawcy lub skorzystać z wyceniarki internetowej.

Każdy rzeczoznawca majątkowy powinien być zatem wykształcony i doświadczony w swojej branży. Ponadto, osoba pracująca we wspomnianym zawodzie nie może spocząć na laurach. Znajomość zmieniającego się rynku nieruchomości w przypadku pracy rzeczoznawcy jest oczywiście niezbędna. Eksperci tworzą zatem różnego rodzaju analizy i wykresy, z których podczas pracy mogą w następstwie korzystać. Warto również podkreślić, że praca rzeczoznawcy mimo swoich trudności, jest również zajęciem niezwykle ciekawym. Każde zlecenie czy powierzone zadanie różni się od ostatniego, dlatego rzeczoznawca nie może narzekać na nudę. Z drugiej strony w zawodzie nie może pracować każdy, ponieważ do wykonania wyceny i wydania sprawdzonego dokumentu potrzebne są odpowiednie predyspozycje.